Đặt lịch trải nghiệm
Tư vấn trực tuyến với
Cửa Hàng Trải Nghiệm Samsung

SAMSUNG EXPERIENCE STORE

Chọn dòng sản phẩm

Vui lòng chọn dòng sản phẩm & sản phẩm cần tư vấn

Chọn Cửa Hàng
Trải Nghiệm Samsung

Vui lòng chọn cửa hàng

Chọn khung giờ

Vui lòng chọn khung giờ hẹn tư vấn

Chọn ngày

Chọn giờ

*Lưu ý: Khung màu xám là thời gian không còn trống để đặt lịch. Khung màu xanh là thời gian bạn đang chọn.

Nhập thông tin cá nhân

  • Vui lòng nhập Họ và tên

  • Vui lòng nhập Số điện thoại đúng định dạng

  • Vui lòng nhập Email đúng định dạng

Vui lòng đồng ý các điều khoản trên